مقالات

میزان طول عمر ماسکهای تنفسی کلاس FFP1-FFP2- FFP3  چه مدت می باشد؟   حداکثر مدت استفاده از ماسک های تنفسی کلاس فوق از سه جهت قابل بررسی می باشد: الف) مشخصات ظاهری ماسک های تنفسی: ویژگی مذکور توسط آنالیز چشمی و به صورت ویژوال صورت می پذیرد. در این ارزیابی مواردی مانند سیاه و کثیف...

بیشتر بخوانید