ماسک تنفسی ترمه کد 2600

ماسک تنفسی ترمه کد 2600

6 لایه
استاندارد: FFP2
ماسک پارچه ای ترمه کد 2600f

ماسک پارچه ای ترمه کد 2600f

6 لایه
استاندارد: FFP2
ماسک تنفسی ترمه کد 1500

ماسک تنفسی ترمه کد 1500

5 لایه
استاندارد: FFP1
ماسک تنفسی ترمه کد 2610

ماسک تنفسی ترمه کد 2610

6 لایه
دارای کربن فعال با راندمان بالا
استاندارد: FFP2
ماسک تنفسی بانوان کد 2600w

ماسک تنفسی بانوان کد 2600w

6 لایه
استاندارد: FFP2